Huren… hoe werkt dat?

Wij stellen een nieuw instrument ter beschikking, dat gedurende de huurperiode kan worden gebruikt. De huurperiode bedraagt 5 maanden* en een groot voordeel ten opzichte van kopen is dat er tijdens de huurperiode een goed beeld kan worden gevormd of het gekozen instrument de juiste keuze is geweest.
Ook heeft u altijd het nieuwste type dat er op de markt is en geen grote uitgave in één keer!
Als na afloop van de huurperiode wordt besloten het instrument aan te schaffen, wordt het betaalde bedrag aan huur en borg in mindering gebracht op het aankoopbedrag…ZONDER RENTE!

* in voorkomende gevallen kan hier van worden afgeweken

Voorwaarden

Bij het afsluiten van een huur- koopovereenkomst, dient altijd een Nederlands legitimatiebewijs worden overlegd.
Bij aanvang van de huurperiode wordt het bedrag aan huur en borg voldaan.
Na afloop van de huurperiode kan dit instrument worden gekocht, waarbij het reeds betaalde bedrag aan huur en borg in mindering wordt gebracht op de in het contract vermelde aankoopprijs.
Als het instrument niet wordt aangeschaft wordt alleen de borg terugbetaald.
Het instrument dient afgezien van normale gebruikers sporen, in onberispelijke staat te verkeren.

Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd.
Desondanks is het niet uitgesloten dat er fouten in staan, derhalve kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Met deze publicatie vervallen alle voorgaande huurkoop-prijslijsten.

© Copyright - Leo Music & Audio